Generalforsamling 2023 dagsorden

Dagsorden

Se praktiske oplysninger om tilmelding til frokost, mulighed for overnatning mv. under dagsordenen.

Dagsorden for Dansk Myelomatose Foreningens ordinære generalforsamling søndag den 26. marts 2023 kl. 11 på Hotel Svendborg

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formanden aflægger foreningens årsberetning
 3. Bogholderen fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse
 4. Bogholderen fremlægger foreningens budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2024 og fremadrettet sættes til 350 kr. pr. person.
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne, herunder præsentation af nye kandidater*
 8. Valg af eksterne og interne revisorer, herunder præsentation af nye kandidater**
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan fremsendes til formand@myelomatose.dk 

* Til punkt 7: Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne: Bestyrelsen består pr. 26.marts 2023 af Lisbeth Egeskov, Annette Jakobsen, Merete Andersen, Gitte Andersen, Marie Springer, Meinhardt Jacobsen, Carsten Levin, Jesper Helmer og Gert Poulsen samt tre suppelanter, 1. suppleant Hanne Gulløv – 2. suppleant Lene Moe og 3. suppleant Jan Reinholdt

Genopstiller ikke: Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen: Meinhardt Jacobsen, Merete Andersen, Marie Springer og Jan Reinholdt.

Jf. vedtægterne skal der i ulige år vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og alle år vælges 3 suppelanter. 

4 bestyrelsesposter:

 • På valg til bestyrelsen for 2 år er Carsten Levin (villig til genvalg)
 • På valg til bestyrelsen for 2 år er Lisbeth Egeskov (villig til genvalg)
 • På valg til bestyrelsen for 2 år er Hanne Gulløv (stiller op til genvalg)
 • På valg til bestyrelsen for 2 år er Kaj Birch Hansen (stiller op til nyvalg)

3 suppleanter:

Der er 3 vakante suppleantposter for 1 år

**Til punkt 8: Valg af interne og eksterne revisorer:

Valgt i 2022 for yderligere 2 år, ikke på valg: Ulf Dalum

På valg som suppleant til intern revision for 1 år: Bestyrelsen foreslår Ove Nielsen

Ekstern revision: Bestyrelsen foreslår Kappelskov Revision A/S

Praktiske oplysninger

Generalforsamlingen afholdes i år på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Info. om parkering findes her: Kontakt Best Western Plus Hotel Svendborg.

Man kan deltage i generalforsamlingen uden at melde sig til, men det bliver meget lettere for os at planlægge hvis man tilmelder sig. Ønsker du frokost bagefter, SKAL du tilmelde dig senest den 15. marts: Tilmeld dig her

Det er vigtigt du har betalt dit medlemskab for 2023 af Dansk Myelomatose Forening forud for generalforsamlingen.

Plan for generalforsamlingen

 • Kl. 10 – 11: Ankomst, mulighed for netværk og snak. Der serveres kaffe, te, croissanter og frugt
 • Kl. 11 – 13: Generalforsamling
 • Kl. 13 – 14: Frokostbuffet (tilmelding nødvendig via hjemmeside)

Ledige pladser i bestyrelsen

Er det dig der skal være med i bestyrelsen? Er det dig der skal være med i det spændende arbejde sammen med alle os der gerne vil fortsætte? 

Vi kan love, at det er inspirerende, spændende og relevant, og aldrig kedeligt. Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Dertil er bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne med i de arbejdsgrupper, de brænder for, og du kan bidrage med det, du ved og kan fra dit arbejdsliv, og også med dine erfaringer som patient eller pårørende.

Det kan være i redaktionen, SoMe, industrikontaktgruppen, netværkskoordinatorgruppen, pårørendegruppen, eller på et af de andre spændende områder. Der er også mulighed for at deltage i møder med Kræftens bekæmpelse, Folkemødet og diverse konferencer. Generelt handler det om, at du har lyst til at påvirke og styrke foreningens arbejde for alle patienter og pårørende.

Bestyrelsesmedlemmer er alle frivillige og de fleste i bestyrelsen har myelomatose eller AL amyloidose (resten er pårørende) – så der er plads til både at være sløj og have behandlingsperioder.

KONTAKT BESTYRELSE@MYELOMATOSE.DK HVIS DU SYNES DET LYDER INTERESSANT.

Ankomst dagen før?

Skulle der være interesse i at komme dagen før, så kan man overnatte for egen regning på Hotel Garni. Hotel Garni er et moderne ubemandet hotel beliggende 550 meter fra Hotel Svendborg. Der er elevator ved bagindgangen til hotel Garni. 

Pris dobbeltværelse uden morgenmad 705 kr.

Pris enkeltværelse uden morgenmad 605 kr.

Morgenmad kan bestilles og serveres på Hotel Svendborg til kr. 120,00 pr. person fra kl. 7.30 til 10.30.

Info. om hotel Garni og parkering findes her: Hotel Garni i Svendborg på Fyn. Billigt hotel med skøn beliggenhed. Hotel Garni Fyn (hotel-garni.dk)

Med venlig hilsen

Dansk Myelomatose Forening