Generalforsamling

Denne side kommer til at rumme indkaldelse til generalforsamling før bladet udkommer.

Her vil dagsorden m.v. efterhånden også komme på.