Netværksmøde – Bornholm

Kort utilgængelig

Kig forbi og deltag i vores netværk for patienter med myelomatose og deres pårørende. Her finder du et fortroligt forum, hvor du kan høre andre fortælle om deres sygdom eller selv bidrage med erfaringer som patient eller pårørende.

Ved alle møder får vi lidt at spise og drikke, og det er gratis at deltage. Tilmelding til en af tovholderne anbefales af hensyn til planlægning og indkøb.

Netværket holder til i Hafniahus på hjørnet af Store Torvegade.

Skriv en kommentar