Netværksmøde Holbæk

Indlæser kort...
  • Vi hygger sammen, udveksler tanker mv.
  • Tavshedspligt
  • Emne: Hvordan fungerer vores netværk bedst for dig ?
  • Ideer til eventuelle oplægsemner på fremtidige møder.
  •  Foreningens møder – husk at tilmelde jer !!
Det vil være rigtig rart hvis vi lige får en tilbagemelding om du/I tænker at komme til netværksmødet så vi kan tilpasse vores indkøb.

Skriv en kommentar