Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Mange kræftpatienter er usikre på, hvad kroppen kan klare af fysiske udfordringer og bevæger sig derfor for lidt – både under og efter behandlingen. Men det viser sig som regel, at man kan klare mere, end man tror. Læs her om hvordan du kan gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagen – også selvom du har fået kræft.

Styrketræning og motion giver energi og mindsker gener
Forskning viser, at styrketræning og motion kan afhjælpe en del af de gener, som kræftpatienter typisk slås med. Senest viser projektet Krop og Kræft (oktober 2009), at kræftpatienter i kemoterapi får mere energi, stærkere muskler, bedre kondition og mindre træthed efter et seks ugers forløb med intens styrke- og konditionstræning.

Fakta om fysisk aktivitet:

 • giver mere energi og mindre træthed
 • giver færre bivirkninger
 • reducerer angst og depression
 • giver samvær med andre i samme situation
 • lærer dig din ”nye” krop at kende
 • ruster kroppen til kemoterapi
 • flytter fokus fra sygdommen
 • giver ro og styrke
 • forbedrer immunforsvaret
 • gavner sundheden generelt (for eksempel hjerte, kredsløb, blodtryk, sukkersyge)
 • giver bedre livskvalitet
Genoptræning

Efter operation, kemoterapi eller strålebehandling vil du måske opleve fysiske gener. Efter kræftbehandlingen har du derfor ret til at få gratis genoptræning, hvis hospitalslægen skønner, at du har behov for det. Din egen læge vil kunne henvise dig til genoptræning, hvis du ikke har været indlagt eller allerede er blevet udskrevet.

Genoptræningsplan efter indlæggelse
Når du udskrives som patient, har du ret til at få genoptræning, hvis hospitalslægen vurderer, at det er nødvendigt.

 

 image001-22
Genoptræning kan f.eks. være fysioterapi.

Du skal have genoptræningsplanen af lægen, inden du bliver udskrevet. Det er derfor vigtigt, at du selv husker lægen på at foretage en vurdering af dit behov for genoptræning, før du udskrives fra hospitalet.
Genoptræningsplanen vil efter din udskrivelse fungere som en lægelig henvisning til genoptræning, og det vil fremgå af planen, hvor du skal henvende dig.

Udskrivelse skal forstås bredt, da mange behandlinger i dag foregår, uden, at man er indlagt på et sengeafsnit. Det gælder derfor også udskrivelse fra et ambulatorium, et dagafsnit eller en skadestue.
Tal med lægen 
Genoptræningsplanen skal laves før din udskrivelse. Tag derfor selv initiativ til at tale med hospitalslægen om dine gener. Hvis lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, udarbejdes genoptræningsplanen i samarbejde med dig. Du har krav på at få den genoptræning, som står beskrevet i planen.
Planen skal være skriftlig og skal udleveres til dig, til din privatpraktiserende læge og til din bopælskommune.
Indhold i genoptræningsplanen
Genoptræningsplanen skal indeholde beskrivelser af:

 • Din funktionsevne før sygehusbehandlingen
 • Din funktionsevne ved udskrivelse
 • Dit genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet
 • Tidspunkt for hvornår kommunen senest kontakter dig vedr. genoptræningen
 • Dit eventuelle behov for specialiseret ambulant genoptræning på sygehuset
 • Hvor du kan henvende dig med spørgsmål om genoptræning

Godt at vide om din genoptræning

 

Dit behov for genoptræning skal vurderes af hospitalslægen, inden du udskrives af hospitalet.

Planen skal laves før din udskrivelse. Tag derfor selv initiativ til at tale med lægen om dine eventuelle gener.

Du har et lovpligtigt krav på at få en genoptræningsplan og dermed også ret til at få den genoptræning, som står beskrevet i planen.

Genoptræningen er gratis, når den er ordineret af en læge.

Planen udformes af lægen i samarbejde med dig inden udskrivelse fra sengeafdeling, ambulatorium, dagafsnit eller skadestue.

Det fremgår af genoptræningsplanen, hvor du skal henvende dig.