Referat netværksmøde Unge/Øst (København) 14. juni 2022

Der var stort fremmøde.

Lis og Linda præsenterede sig som tovholdere.

Ud over den generelle hjælpsomhed til mødet, blev der efterlyst praktisk hjælp til indkøb o. lign. til netværksmøderne. Gitte og Per meldte sig.

Det blev spurgt til, om alle var på FB., da tanken kunne være, at tilmelding til møderne kun ville ske denne vej. Der var enkelte, som ikke var på FB, og der vil blive sendt mail ud om møderne, som det også bliver i dag.

Næste møder:
6. september 2022, 8. november 2022
Kl. 16.30 – 19.30, samme sted og lokale.

Efterårets seminar 23. – 24. september for patienter og pårørende

Emner og forslag til kommende møder:

  • Erfaringsudveksling
  • Socialrådgiver/tilbage på job
  • Kost, motion, træning
  • Børn
  • Sygdom og vaccination
  • Højdosis, livet bagefter
  • Hvilke behandlingsmuligheder findes der i dag
  • Senfølger
  • Multisyg

Der blev foreslået uforpligtende arrangementer undervejs. Fx mødes i en park osv.

Herefter var der lige tid til en hurtig runde, hvor de fleste nåede at præsentere sig.

Referent Linda Thomsen