Referat Netværksmøde Trekanten 7 Dec. 2015

 

Vi er 25 fremmødte, herudaf 4 nye medlemmer. Fraværende er medtovholder Louise Juhl Christensen. Vi orienterer om hvad vi finder aktuelt fra vores sidste netværksmøde.

  • Seminaret Middelfart – evalueringen, den positive heraf, er der enighed om.
  • Blodkræftundersøgelsen med de aktuelle vinkler og pressemeddelelser. Samlet for Lymfekræft, Leukæmi og Myelomatose er vinklen og pressemeddelelsen: Kommunerne lever ikke op til rehabiliteringkrav. Og for sygdommen Myelomatose alene er vinklen og pressemeddelelsen: Danskere med knoglemarvskræft venter for længe på diagnose. En snak om at vores formål er at UDBREDE KENDSKABET TIL MYELOMATOSE hvor Anette Pauelsen i vores netværk bidrog med at stille op til  interview DR radioavisen, hvilket er med til at udbrede kendskabet til Myelomatose og gerne skal medvirke til at mennesker med symptomer på sygdommen i fremtiden vil blive hurtigere diagnostiseret og komme i behandling.
  • REHABILITERING s opfølgning her lokalt er i positiv udvikling således at der siden vort netværksmøde i september med oplæg fra Sundheds Center Vejle, fysioterapien og Sygeplejen nu er henvist så mange myelomatose patienter, at hold for udelukkende myelomatose ramte vil starte først i 2016
  • Kaja orienterer kort om sponsorater, økonomi, som bestyrelsen søger at afstemme i forhold til udgivelse af ny revideret håndbog. Et bestyrelsesmedlems deltagelse i Folkemødet Bornholm. Fortsat tilbyde tovholdere at komme på supervisions møder,- og som noget nyt tilbyde en Pårørende dag med oplæg og samvær.
  • Og endelig erfaringsrunden, hvor mange aktuelle spørgsmål var i spil. Guide sygedagpenge. Mistet arbejde. Erfaring med at gå til psykolog. Giver Dexametazon behandling Diabetes?
  • Vi forespørger om mødetiden skal øges til 2½ time eller 3 timer, fordi vi er en stor gruppe. Der er enighed om at vi først øger med en ½ time
  • Næste møde i netværk Trekanten er den 01. 02.2016 fra kl 16.00 til kl 18.30

 

Referent den 08.12.2015. Kirsten Seyer-Hansen