Referat Netværksmøde Trekanten 01.06.2015

  • Vi er over 20 fremmødte
  • Kort orientering om netværk trekanten, vores lokale fysisk, parkering, tovholdere, hvor tit har vi møder, – til ny fremmødte, som der i dag er.
  • Vi har vores obligatoriske erfaringsrunde. Her bliver det oplyst af G.B. har god effekt af at gå til akupunktur. Vi fik netadressen hertil: www.medicareeastwest.dk hvor man kan læse om behandlingen, som henvender sig til blandt andet smerte ramte.
  • Klara Wolfhagen fortæller om Unge Netværk Vest, som havde første møde 30.05.2015 her i Vejle
  • Vi orienterer om blodkræft undersøgelsen. På side 14 i vores sidste blad. Og på Hjemmesiden, og på www.blodkræft.dk , samt at vi uddeler små pjecer som fortæller om undersøgelsen og hvordan man deltager online.
  • Vi orienterer kort om www.opfølgningsprogrammet.dk , som er i sin vorden. At alle får sin egen kontaktlæge og sammen med denne laver sit eget opfølgningprogram, til eventuelt fortsættelse hos egen læge og kommunalt regi. Myelomatose patienter er ikke de første som vil komme i dette nye opfølgningsprogram. Læge/Professor Niels Abildgård vil i et af de kommende myelomatoseblade redegøre for mennesker med myelomatose`s ”væren” i dette nye program.
  • Et medlem glæder sig til at Stafet for Livet kommer til Vejle i år, og vil være Tovholder på dette den 22-23August. Vi bakker op herom.
  • Ove Nielsen fortæller om at være pårørende. Og om, at foreningen arbejder med tiltag for at støtte pårørende. Vi vil orientere fortsat herom.
  • Vi snakker om at næste netværksmøde er den 07.09.2015, hvor vi på opfordring vil søge oplægsholder fra Vejle kommune/Region Syddanmark til oplæg om rehabiliteringReferent Kirsten Seyer-Hansen