Referat – netværksmøde Sydvestjylland 10. september 2020

Dette var det første netværksmøde i 2020. Forårets og sommerens møde blev aflyst pga Corona.

Men vi tovholdere besluttede at afvikle mødet under hensyntagen til diverse forhold omkring sikker afvikling af møde.

For at sikre sporbarhed og begrænse antal deltagere havde vi kun inviteret faste medlemmer af netværket. Det var således ikke et åbent møde som vanligt.

Vi var kun 5 personer til mødet, heraf var de 3 af os tovholdere. Vi havde et hyggeligt møde, og vi fik talt om, hvordan vi hver især var kommet igennem Corona-tiden indtil nu.

Vi mindedes Doris,  der sov ind i forsommeren. Hun var et skattet medlem af vores netværk og hende og Thomas har været med fra etableringen af Netværk Sydvestjylland. Jørgen og Inge har været forbi Thomas med en blomst. Han takker mange gange og har samtidig meddelt, at han har brug for at trække sig fra sygdom og derfor ikke kommer mere.

Vi fik også talt om behandlinger og bivirkninger. Og vi berørte vedligeholdsbehandling, herunder valg, justering og fravalg af behandling.  Der var enighed om at valg af behandling (og evt justering pga bivirkninger) bør foregå i tæt samarbejde med behandlende læge. Kommentarer og gode råd på facebook-gruppen kan bruges som information, men gør sig ikke nødvendigvis gældende for ens egen behandling.

Vi håber alle, at tingenes tilstand er mere normaliseret, når vi forhåbentlig må mødes den 10. december kl 18-21 til vores julefrokost

Referent Gitte Andersen