Referat netværksmøde Østjylland (Århus) 26. november 2022 – Julefrokost

Vi var 28 fremmødte, som Meinhardt bød velkommen til dagens arrangement. Derefter tog vi en tur ’bordene rundt’, hvor man efter ønske kort kunne fortælle om, hvordan man havdedet og hvilke tanker, man havde om julen, hvordan den skulle fejres osv.

Rigtig mange planlagde at fejre jul som normalt-traditioner og samvær med familien ville bliveprioriteret højt, ikke mindst set med Coronaen i bakspejlet. Den har sat sine spor med isolation og afsavntil følge, men nu er det heldigvis fortid.

En lille solstrålehistorie fik vi omkring det bispecifikke antistof Teclistamab, som havde haft en rigtiggavnlig effekt på én af de fremmødte, der deltog i en forsøgsordning (protokol).

Efter at have lyttet til, hvad vi hver især havde at berette, nød vi de lækre platter med alt, hvad mankunne ønske sig,og efter mange gode samtaler ved bordene,togviafsked og ønskede hinanden en rigtiggod jul.

Referent Hans-Ole Kaae