referat Netværksmøde Nordjylland 18 August 2015

 

Ref. 8, Netværk Nordjylland d. 18.08.15, kl. 16-18:30.

 

Tilstede: 12 personer (6 patienter og 6 pårørende), heraf 2 nytilkomne par.

 

Mødet indledes traditionen tro med “siden sidst” og erfaringsudveksling, hvor der er en livlig snak om livet med sygdommen på godt og ondt.

 

Der blev gjort opmærksom på Myelomatose Seminaret, den 29. oktober 2015 i Middelfart.

 

For tilmelding til seminaret kontaktes Anne-Grethe Winther, tlf. 27 27 66 61/ mail: kasserer@myelomatose.dk

 

Link til yderlige information om seminaret:

http://www.myelomatose.dk/events/dmf-imf-myelomatose-seminar-for-patienter-og-paaroerende/

 

Anden del af mødet omhandler temaet: “Psykiske reaktioner efter en kræftdiagnose”.

Dialogen omkring temaet faciliteres af psykolog, Maren Moltsen, KB, og består både af et oplæg fra Maren og en åben dialog om hvordan temaet udspiller sig i vores liv som hhv. patient og pårørende.

Afslutningsvis gjorde Maren opmærksom på, at alle, der har kræft tæt inde på livet (kræftramt, partner og børn samt venner til kræftramte), uden tidsbestilling kan møde op i kræftrådgivningen i Aalborg i åbningstiden, hvor man vil blive modtaget af en rådgiver og kan få en snak.

Man kan også bestille tid, eller benytte sig af telefonrådgivningen.

 

Link til yderligere information om den åbne rådgivning i Aalborg samt telefonrådgivningen:

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-nordjylland/aalborg/

 

Næste møde er d. 17.11.15.

Her har tovholdergruppen besluttet at afholde ”julehygge” med spisning til beskedne kostpriser.

Det er naturligvis muligt at deltage uden at deltage i spisningen, men decideret tema udgår.

 

Ref. Amalie Riis