Referat netværksmøde Midt/Vestjylland 29 August 2015

REFERAT FRA FØRSTE NETVÆRKSMØDE I NETVÆRK MIDT/VESTJYLLAND LØRDAG DEN 29/8 2015 KL 14-16 I KRÆFTCENTER HERNING, NØRGAARDSALLE 10, 7400 HERNING

Over 20 deltagere er fremmødt – både patienter og pårørende.

 • Netværkets tovholder, Morten byder hjertelig velkommen og orienterer om netværkets ide om at mødes for at dele erfaringer inden for Myelomatose sygdommen. Morten orienterer også om huset vi er i, Kræftcenter Herning, som foreslås til fremtidige møder.
 • Morten starter erfaringsrunden med at fortælle sin egen sygdomshistorie.
 • Alle fremmødte fortæller kort deres sygdomshistorie, afbrudt halvvejs af en strække ben, toilet, og frisk luft pause.

Morten runder af med spørgsmål

 • Dejligt hvis nogen af fremmødte kan tænke sig at være medtovholder, gerne 2 personer mere
 • Bibi understreger at det er meget meget vigtigt at gruppen bakker op om Morten og netværket og et par stykker mere derfor melder sig som tovholdere til at hjælpe Morten.
 • Der er enighed om kvartalsmøder. Næste møde Lørdag fra kl 14 til 16, og den 28.11.2015
 • Næste mødes indhold erfaringsrunde igen. Der er ønsker om viden af blodprøve analyser i forbindelse med Myelomatose,. Eventuel fra lokal sygehuslæge. Til eventuelt første møde i 2016
 • Ved næste møde lægges datoer for næste års møder
 • Der er ønske om at få navneskilte, da netværket har rigtig mange deltagere. I første omgang aftalt på bordet at have et foldet papir med sit navn på.

Bibi runder af med

 • At informere om at alle tovholdere inviteres på 2 årlige møder med undervisning og støtte til funktionen ”at være tovholder”
 • Og opfordrer til, hvis nogen vil skrive til bladet, enten deres historie som patient eller pårørende, eller eventuelt en anmeldelse af bog.
 • Bibi takker Morten for at opstarte Netværk Midt/Vestjylland

Morten

Takker for fremmødet og samværet.

Referent Kirsten Seyer-Hansen