Referat – netværksmøde Midt/Østjylland (Århus) 22. februar 2020.

Lørdag den 22/2 kl. 11.00 til 14.00 havde vi vores forårsmøde på Heimdal.

Desværre var der opstået en lille tvivl om tidspunktet i forbindelse med flytningen af mødet
så det må vi prøve at undgå en anden gang. Vi beklager meget.

Som sædvanlig var der alligevel ganske pænt fremmøde idet vi var over 20 deltagere, og vi
kunne også denne gang byde velkommen til to som var med for første gang.

Vi startede med en kop kaffe med lidt brød og pålæg til. Dejligt at høre hvordan snakken går
om løst og fast mens brødet og kaffen bliver indtaget. Der er rigtig mange andre emner end
sygdommen der bliver gennemgået.

Derefter gik vi over til “runden” hvor vi fortæller lidt om hvad der er hændt os siden sidst. Det
er jo stedet hvor sygdommen og vores aktuelle situation bliver vendt. Husk, at det er under
tavshedspligt når vi snakker i dette forum.

Efter runden fik vi også talt lidt om de forskellige kure vi kan blive udsat for og “de nye”
kunne blive beroliget lidt af Ole Dalris, som jo kan fortælle at han har haft sygdommen siden
forrige årtusinde. Altså over 20 år.

Klokken 13.00 – 14.00 fik vi besøg af psykolog, Tescha Maria Quist, som lavede et super fint
oplæg omkring de påvirkninger Myelomatosepatienter og især vores pårørende er udsat for.

Hendes afslappede facon gjorde at vi fik et rigtig fint samspil i gang på tværs af bordet.

Næste netværksmøde er planlagt til 16/5-2020 kl. 11.00 og igen på Heimdal.

Referent Jørgen Kristensen