Referat netværksmøde Fyn (Odense) 19. maj 2022

Odense Netværket havde, i forbindelse med netværksmødet d. 19. maj, inviteret psykolog Tescha Quist.

Tescha bidrog med et oplæg omhandlende det at ”mestre livet med kræft”.

Tescha leverede et inspirerende foredrag, hvor hun berørte nogle af de svære temaer vi konfronteres med som uhelbredelige syge. Hun fortalte om sorg, tab og håb og om at lære det ”nye liv” at kende, herunder et at lade batterierne op i tide, så man ikke når at køre helt flad. Det at skabe små pauser i en forandret hverdag, hvor liv og død er parametre, som pludselig kommer tæt på og får en anden betydning end før.

Tescha talte også om det at være pårørende og om den magtesløshed der kan være forbundet med, at være tilskuer til at et menneske man holder af, er så syg og at man ikke kan gøre noget ved det.

Der var kaffe og kage som blev indtaget undervejs. Det er vores oplevelse, at de fremmødte var både interesseret og deltagne, hvor de bidrog med kommentarer, spørgsmål og ærlighed fra eget liv og egne oplevelser.

De tilbagemeldinger der har været på Teschas oplæg, har været meget positive. Teschas oplæg giver anledning til fremtidige temaer, som kan tages op på kommende netværksmøder. Fx hvordan man skaber håb og energi, får man ladet batterierne op i tide, hvordan taler man om det at være ramt af en uhelbredelig sygdom, – liv og død, hvordan opleves ”sorgpendulet” fra person til person m.m.

Referat Annette Jakobsen