Referat netværksmøde 26. januar 2023

Vi var 14 til vores onlinemøde.

AL amyloidose netværk handlede om erfaringsudveksling og ønsker til nye oplæg. Der blev foreslået: Læge der fortæller om behandling til AL amyloidose patienter, Læge fortælle om AL amyloidose og opfølgning på spl Anne´s projekt på OUH (efteråret). Vi, tovholderne, prøver at finde oplægsholdere. Vi har to andre emner på, som vi også forsøger at finde oplægsholdere til: Krise og søvn.

Kh tovholderne Pernille, Anna og Merete