Referat netværksmøde 19. november 2022 – Julefrokost

Vi mødtes til det sidste netværksmøde for i år lørdag den 19 november 2022 i midt/vestjylland Herning

vi var 14 deltagere 8 patienter og 6 pårørende, til et hyggeligt møde

Poul Vestergård bød velkommen og præsenterede den nye tovholder John M. Hansen og præsentation af os alle.

Vi holdt en lille julefrokost fra kl  12  30 og hyggede os, godt humør , snakkede på kryds og tværs og dejligt mad

Mødet sluttede kl 16.15 hvor vi ønskede hinanden en god jul, og ser frem til at mødes igen til netværksmøderne i 2023

Rererent Lisbet Meidal Hansen