Referat – Netværksgruppen Midt/Vestjylland 17. september 2022

Poul Vestergård bød velkommen til netværksmøde  den 17/9 22

 

Der var tilmeldt 33 deltagere hvoraf 18 var patienter og 15 pårørende som alle mødte op til foredraget med ledende overlæge på Gødstrup Regionshospital Robert Schou Pedersen

 

Robert fortalte om risici ved bivirkninger og behandlinger mod myelomatose, han kom også ind på mange forskellige behandlingsformer, og der forskes også meget i myelomatose.

 

EN rigtig god eftermiddag, der blev stillet en del spørgsmål fra deltagerne til Robert, som gav nogle gode svar på dem.

 

Nogle delte også ud af deres egne erfaringer og oplevelser.

 

Referant Lisbet Hansen