Referat – netværksgruppen Holbæk 23. april 2018

Kort referat fra netværksmøde i Holbæk 23. april 2018.

Desværre var flere ramt af sygdom og nogle på ferie. Vi var 14 patienter og pårørende, hvor enkelte var ret nye i netværket samt nydiagnostiserede. I vore ”runde” hvor vi alle fortalte hvad der fylder p.t. kom vi meget ind på de forskellige behandlinger, og hvordan eventuelle bivirkninger klares og vi udvekslede gode ideer.

Èn af de pårørende havde medbragt et hæfte fra sygehuset hvori der var beskrevet vedr. vores blodprøver og vi talte om, at vi jo for nogle møder siden havde haft en læge ude til at forklare alle tallene. Bibi bestiller nogle flere hæfter fra medicinalfirmaet.

Foreslåede nye emner til nogle af de næste møder: • Mindfullness • Cannabis • Kæbeproblemer ved knogleforstærkende behandling Næste møde: Sommermødet d. 18. juni 2018 kl 16 – 18 ønskes afholdt på Vadestedet ved Marinaen i Holbæk. Til mødet d. 22.oktober kommer overlæge Ole Bo Hansen fra smerteklinikken i Holbæk.

Ref. Bibi