Referat – Netværk Sydsjælland og øer 29. maj 2019

Referat fra vores møde i Netværk Sydsjælland og øer 29. maj 2019 kl. 16-18

Vi var 7 patienter og 2 pårørende. Poul bød velkommen og meddelte, at vi har fået et nyt medlem. Finn Trolle Larsen fra Nakskov, som desværre ikke kunne være til stede. Herefter gav Per en kort orientering:

  • Niels Juel Kressner afgik ved døden den 12. marts 2019 på grund af skader efter et fald i november 2018.
  • Afdelingens økonomi udviser en saldo på 3.807 kr. efter afholdelse af dagens mødeudgifter.

Gode ideer til temaer på næste møde den 28. august efterlystes. Poul foreslog, forudsat at vejret er godt, at vi går en tur i Næstveds smukke omegn inden mødet. Herefter gav Per ordet til Dorthe Andersen, rådgiver og socialrådgiver hos Kræftrådgivningen i Næstved.

Dorthe fortalte om de muligheder, vi som førtidspensionister og folkepensionister har for at deltage i forskellige frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde. Har man førtidspension skal ens sagsbehandler tages med på råd, hvis arbejdet får karakter af rutine. Desuden blev vi gjort opmærksomme på, hvilke indtægtsgrænser, der gælder, før et eventuelt lønnet arbejde kan få indflydelse på pensionisttillæg og grundbeløb. Derefter gennemgik Dorthe reglerne for Behandlingstestamente.

I Behandlingstestamenteregisteret kan borgere registrere deres ønsker for behandling, hvis de ligger for døden og ikke selv kan give besked. Behandlingstestamentet kan fra 1. januar 2019 oprettes på Sundhed.dk af borgeren selv. Regeringen og Folketinget har i sundhedsloven vedtaget, at patienter selv kan bestemme i et behandlingstestamente, om de ønsker livsforlængende behandling i tre specifikke situationer.

Den 1. januar 2019 træder ordningen med juridisk bindende behandlingstestamenter i kraft. I Behandlingstestamentet kan borgeren bestemme i 3 specifikke situationer:

  • Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående
  • Hvis man bliver så svært invalideret, at man ikke længere kan klare sig selv hverken fysisk og mentalt.
  • Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Det bliver også muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling som ikke-uafvendeligt døende patient. Men de pårørende får kun det sidste ord, hvis patienten udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.

Hvis man har oprettet et Livstestamente før 1. januar 2019 vil det stadig være gældende, og borgeren kan stadig rette i det og slette Livstestamentet. Man kan selvfølgelig også vælge at udskifte Livstestamentet med et behandlingstestamente, hvis man stadig er habil. Fra 1. januar 2019 kan man kun oprette Behandlingstestamenter. Læs eventuelt mere på www.sundhed.dk

Emnet gav anledning til en del diskussion. Det er svære problemstillinger, hvor man ikke bare kan stille firkantede regler op. Det er dog fint, at der er kommet nogle juridiske holdepunkter for læger, sundhedspersonale og pårørende.

Mødet sluttede med en snak bordet rundt og en sidste kop kaffe.

Referent Per Steen