Referat – Netværk Nordjylland 20. august 2019

Vi var 14  personer tilstede, hvoraf 8 var patienter, 5 var pårørende og een foredragsholder. Der var et enkelt par der mødte for første gang, og enkelt vi ikke har sét i længere tid.

John bød velkommen og indledte erfaringsrunden med  at mindes et medlem, der kun havde overlevet sygdommen i to år.

Alle kom til orde.

Overlæge Helle Bjørn Larsen fra Det Palliative Team, berettede om arbejdet med meget sygdomsramte i Nordjyllands Amt, dels hos de forskellige hospices, dels patienter andre steder, ud fra deres baser.

Arbejdet foregår på 2 niveauer, og er baseret på tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, præster, fysioterapeuter mm. , hvor de søger at nå “hele vejen rundt”, både med smertelindring og  alle de andre ting der giver forringet livskvalitet, så som dårlige økonomiske forhold o.m.a.

Da vi nærmer os oktober, hvor influenzavaccinationerne bliver aktuelle, gøres opmærksom på myelomatoseramte har krav på den 4-valente udgave, standardvaccinen, den 3-valente, skal/bør gives til pårørende.

Næste og sidste møde i 2019 er den 19. november.

Referent John Riis