Referat – Netværk Nordjylland 19. november 2019

Referat 19. november 2019 kl 16.00.-18:30.

Der var 7 patienter og 6 pårørende til netværksmødet, som også var rammen om årets  julefrokost.

Som indledning var der den sædvanlige erfaringsudveksling bordet rundt, som viste, at der både var helt nye myelomatosetilfælde med de første behandlinger og også meget erfarne til stede, og at vi faktisk har noget at fortælle hinanden.

Sidste år blev julefrokosten serveret som platter, men i år var der leveret særskilte retter, som gav en del arbejde med at varme ribbensteg og leverpostej op og ellers rette sild, æg, rejer, ost og andet pålæg og tilbehør an på serveringsfade. Det var Lone, som påtog sig det meste af dette arbejde, og alle vil takke hende for indsatsen. Imens gik snakken om bordet om flere emner, især om neuropati (prikken i fødder, ben og hænder). Man udtalte  meget  ros til Hæmatologisk Ambulatoriums personale, deres indsats og især deres nærværende og vedkommende måde at behandle vi patienter på.

Der blev også orienteret om, at Aalborg deltager i forsøget med en ny behandling, hvor daratumumab kan gives som en hurtigt overstået indsprøjtning i stedet for en timelang infusion med slanger og drop.

Referent Jesper Emil Ellekilde