Referat Netværk Fyn – 16. nov. 2023 – Senfølger, nye temaer og julehygge

Referat:

Der var tilmeldt 23 personer til mødet, hvor 3 desværre blev syge og meldte afbud.

 

Netværk Odense har haft vokseværk, hvilket betyder en næsten fordobling af deltagere.
Det er virkelig dejligt, da det giver en anden dynamik, når vi er flere.
Det betyder også, at vi sidder lidt klemt i det lille reserverede rum, hvorfor vi fremadrettet vil reservere motionsrummet, som er lidt større, der er højere til loftet og man får fornemmelsen af, at der er mere luft.
Også af hensyn til eventuel smitterisiko er det et fornuftigt valg.
Motionsrummet i Kræftens Bekæmpelses Hus ”Livsrummet” er derfor reseveret til de 3 af kommende års møder. Det var desværre ikke muligt at få motionsrummet til vores kommende februarmøde, men de øvrige 3 møder i 2024 afholdes i motionsrummet.

En lille udfordring kan være, at borde og stole skal hentes i et andet rum, som kan være optaget af andre. Vi tovholdere må kontakte ”Livsrummet” op til hvert møde og så løses det.
Mange deltagere tilbyder hjælp i forhold til at flytte borde og stole frem og tilbage. Der er en positiv stemning omkring det og en generel holdning til, at det finder vi ud af i fællesskab.

 

Tovholder Pernille byder velkommen og giver et godt referat, fra det nylig afholdte årlige seminar, hvor fremtidige behandlinger og livskvalitet var de gennemgående temaer.

Myelomatoseforeningens samtalekort præsenteres for de fremmødte, som tager godt imod dem.

Året 2023 har i Odense Netværket været tematiseret med oplæg omhandlende senfølger. Det har været et tema, som har optaget mange, hvilket har været tydeligt, set i lyset af deltagerantallet.
Novembermødet her er vanen tro et møde, hvor vi spiser smørrebrød og erfaringsudveksler på kryds og tværs uden rammer derfor. Formålet er nemlig at afslutte året med hyggelig snak, som ikke er rammesat eller temasat.

 

Kommende års møder vil ligeledes tematiseres.
Ved det første møde i februar, vil vi opdele gruppen i 2 grupper. 1 gruppe med patienterne og 1 gruppe med de pårørende. Tovholderne vil fordele sig i de 2 grupper, hvor samtalekortene vil tages i brug.
Mødet i maj og i august måned vil kredse om temaet træning.
Ved mødet i maj måned vil Tovholder Pernille, som også er uddannet SMART Trainer, være klar med et oplæg om ”SMART Training”

SMART Training er en form for fitness for hjernen, som består af fysiske øvelser, aktiviteter og lege, som udfordrer både motorik, sanser og logik. Det er ikke fysisk krævende, da det er hjernen, som kommer på hårdt arbejde. Med andre ord er det hjernegymnastik, som kan styrke koncentrationsevnen, hukommelsen, opmærksomhed, balance, koordination, indlæringsevne m.m.
Pernilles oplæg vil indeholde både teori og praksis.

 

Sidst men ikke mindst har Odense Netværket fået sin 3. tovholder, Digno. Det er vi meget taknemmelige for og glæder os til samarbejdet.

 

 

Dato og evt. emne for næste møde:

16. maj 2024

Patienter og pårørende vil deles op i hver sin gruppe, hvor samtalekortene vil tages i brug.

Referent:  Annette Jakobsen