Referat fra netværksmøde Sydsjælland og øer 25 Februar 2016

Vi var 11 der deltog i mødet I Næstved. Poul bød velkommen til de fremmødte.

Folk blev opfordret til at kikke ind på Facebook, her kommer der mange gode ting frem, samt at man selv kan give sin erfaring videre.

Der blev snakket om hvordan vi skulle tage i mod nye medlemmer, Lone og Poul fremlagde en plan. Det blev vedtaget, at de skulle arbejde videre med planen. Herom senere.

Torben blev bedt om, at forklare vor vigtigt det er at fortælle sin tandlæge om sin sygdom og hvilken medicin du får, hvis man ikke gør det kan det gå grueligt galt.

Herefter gik det bordet rundt, da man kom til Bodil sprang hun en Bombe! Bodil har i ca. et år deltaget i et forsøg med

DARATUMUMAB, Bodil har været sygdomsfri i ca. et halvt år.

Stort tillykke Bodil.

Stoffet er ikke givet fri endnu, men det forventes at ske til efteråret.

Herefter kom der ønsker fra medlemmerne hvilke emner de gerne ville have taget op, herunder besøg af en fys., orientering om hvilke tilskud man e.v.t. kan få.

Poul takkede for god ro og orden, og sagde på gensyn d. 25-05-16.

I ønskes alle et godt forår

Hilsen

Lone og Poul