Referat fra netværksmøde i Holbæk d. 13.april 2015

Vi var 25 deltagere på mødet der – som tidligere aftalt – var et møde hvor vi delte os i to grupper .

Der blev budt velkommen til  fem nye deltagere – tre pårørende og to patienter.

Efter velkomst og oplysning om dagens program fortalte Bibi at tovholderne har snakket om at vi evt. bliver nødt til at finde andre egnede lokaler da rådgivningens lokaler er for små til at vi alle kan sidde i sammen.

Nærmere om dette senere.

Dernæst delte vi os i en gruppe kun for pårørende og en gruppe for patienter og resten af dagen talte medlemmerne i disse grupper.

Der blev udtrykt et ønske om evt. at arrangere  et møde kun for voksne børn som pårørende. De patienter der ikke har ægtefæller har jo deres voksne børn som nærmeste pårørende og disse har evt. behov for at mødes med andre i samme situation.

Tovholderne undersøger videre om andre i netværket har samme behov. Vi kan evt. tænke på tværs af netværkene på Sjælland ?

Mere om dette senere.

Næste møde: mandag d. 15.juni kl. 16 – 18 Evt. anden mødeadresse oplyses senere direkte til netværket + på hjemmeside og facebook

Ref. Bibi