Referat fra netværksmøde i Esbjerg d. 10.september 2015

Vi var 13 deltagere patienter og pårørende og vi tog imod 2 nye medlemmer af netværket.

Vores emne var erfaringsudveksling samt snak om hvad vi vil lave i gruppen til næste år.

Vi har næste møde torsdag d. 10.december 2015 hvor vi af hensyn til maden beder om bindende tilmelding senest d. 1.december til én af tovholderne.

Datoer for møderne – alle på torsdage kl, 19 – 21 – i 2016:

d. 10.marts med indlæg fra Bente Brix om kvinder der har rejst meget.

d.9. juni erfaringsrunde

d. 9. september

d. 8. december

Mange hilsner

Tove og Lene ( Tovholdere )