Referat fra netværksmøde i Næstved d. 28. august 2013.

7 medlemmer var mødt op i LIVSRUM til første møde efter sommerferien.

Psykolog og medarbejder ved Kræftrådgivningen i Næstved, Line Neustrup, lavede et meget spændende oplæg om teorien bag mindfulness, og en enkelt øvelse blev der også tid til i løbet af den time emnet var på dagsordenen.

Som kræftpatient og pårørende er man stærkt berørt af situationen og kan have svært ved at være i nuet – at “bebo” sit liv, som Line udtrykte det. Den medfølgende stress og uro er nok hos de fleste velkendt.

Mindfulness handler om nærvær og opmærksomhed – et venligt og vågent nærvær med os selv, hvor målet er at være tilstede i alle øjeblikke, hvert åndedrag, i spændte og afslappede situationer.

Normale og velkendte problemløsningsmåder er rumination. Ordet forklares som drøvtygning. Hjernen kredser om “det uløselige” – hjernen tygger drøv. Dette er meget dårligt for mennesker, idet det vedligeholder de negative  tankemønstre. Mindfulness mobiliserer den kropslige opmærksomhed, som en slags modgift mod rumination – negative gruplerier. Opmærksomhed giver en øget indsigt i samspillet mellem krop og tanke.

Mindfulness handler om at acceptere, det vi oplever – ikke problematisere det – at være i nuet.

Tak til Line for en spændende  indføring i emnet!

 

Anden halvdel af mødet gik med erfaringsudveksling. Vi havde mange ting at snakke om – gode og triste budskaber og mange gode råd til hinanden kom på bordet og var på den måde med til at gøre mødet udbytterigt.

 

Mødedatoer for 2014:

 

Onsdag den 26. febr. kl. 16 – 18 Emne: Kognitive følger og senfølger under og efter

kemobehandling v/ sygeplejerske Alice Nielsen. Derefter samvær og erfaringsudveksling.

 

Onsdag den 21. maj kl. 16 -18.     Emne: Samvær og erfaringsudveksling

Onsdag den 27. august kl. 16 -18. Emne: Samvær og erfaringsudveksling

Onsdag den 26. nov. kl. 16 – 18.   Emne: Samvær og erfaringsudveksling

 

 

Lene og Arnt Strynø