Referat fra netværksmøde i Holbæk d. 6.oktober 2014

Vi deltog 28 patienter og pårørende i mødet hvor emner var: ” Når sygdommen rammer hele familien ”

Vi havde en aftale med vores supervisor Jytte Christensen der startede mødet med en fælles introduktion til emnet.

Derefter gik patienter og pårørende hver for sig for at dele og udveksle erfaringer mv ud fra disse samt mange andre  punkter:

  • Når kaos har lagt sig og livet går videre skal alle finde en ny måde at være familie på.
  • Den syge får sympati  – den pårørende belastes af egne og andres forventninger
  • Hvad er de vigtigste ændringer kræften har medført i dit liv ?
  • Hvordan har myelomatosen påvirket din rolle i familien ?
  • Hvad savner du mest ?
  • Har du fået noget andet i stedet ?
  • Hvad kunne du ønske dig ?
  • Er der noget du vil forandre ?
  • Hvilke muligheder har du for forandring ?

Og mange flere…….

Det var et godt møde for både patientgruppen og pårørendegruppen hvor vi var både ”gamle” og nye medlemmer.

NB ! Næste møde er ONSDAG d. 10.december et sted i Holbæk. Det bliver et julemøde arrangeret af tovholderne med tilmelding som sendes ud og offentliggøres senere. Vi er så mange i netværket nu at vi ikke kan være i Rådgivningen til spisning mv.

Ref. Bibi