Referat af Netværksmøde Nordjylland 15 November 2016

Ref. 13, Netværk Nordjylland, tirsdag d. 15.11.2016

Tilstede: 14 personer (8 patienter og 6 pårørende), heraf 13 nytilkomne.

Mødet indledes traditionen tro med runden “siden sidst” og erfaringsudveksling.

Mødet blev indledt med snak om snak om DMF/IMF seminaret i Korsør, fælles netværksmøde i Nyborg, samtaleværktøjet og den kommende konference Kolding.

(se gerne www.myelomatose.dk, hvor der er videoer mm.).

Herefter erfaringsrunden, omhandlede de enkeltes syge-/behandlingsforløb for de enkelte, herunder patienterfaringer på både godt og ondt ved sygehusbesøg.

Tema var denne gang julefrokost, hvor snakken fortsatte livligt og sygdom, løst og fast.

Næste gang er den 21. februar 2017, kl. 16-17:30, den tredje tirsdag i måneden.

Ref: John Riis