Referat af netværksmøde Nordjylland 21 februar 2017

Ref. 14, Netværk Nordjylland, tirsdag d. 21.02.2017

Tilstede: 17 personer (9 patienter, 7 pårørende og foredragsholder), heraf 2 nytilkomne. 2 afbud grundet sygdom..

Mødet blev indledt med snak om den kommende konference Kolding, samt emne til pårørendearrangement, som deltagerne ville tænke over og melde tilbage om.

Herefter erfaringsrunden, hvor både nydiagnostiserede, nyligt overstået førstegangs højkemo, var repræsenteret og naturligvis tidligere deltagere og hændelser siden sidst

Tema var denne gang foredrag om blodprøvesvar ved overlæge Henrik Gregersen, der foruden grundig forklaring om myelomatosens forskellige sammenhænge og så besvarede andre spørgsmål som lå deltagerne på sinde, selv om spørgsmålene kunne ligge lidt uden for emnet.

Næste møder er den 16. maj 2017, kl. 16-18:30, den tredie tirsdag i maj måned.

Erfaringsudveksling og Senfølger generelt v/ Dorthe Kann Hostrup.

Ref: John Riis