Referat af netværksmøde Nordjylland, 16. februar 2016

Netværk Nordjylland i DMF

Referat af møde nr. 10, den 16. februar 2016, kl. 16 – 18.

Der var 9 deltagende personer, heraf 3 pårørende.(Desværre 6 afbud).

Sociolog Ph.d. Karen Marie Dalgård indledte med temaer: Fokus på pårørendes udfordringer, der ofte opstår, når man får en kræftsyg partner/ægtefælle.

Gennem fremlæggelse af en case, hvor manden var den syge og kvinden den pårørende, fik Karen Marie vendt nogle problematikker, der kom meget tæt på den enkelte, og tingene blev virkelig vendt og drejet.

Deltagerne gav udtryk for et udbytterigt foredrag.

Herefter erfaringsudveksling.

 Ref.: John Riis