Referat af netværksmøde d. 25. november 2015

Myelomatoseforeningen – Københavnernetværket

Referat af netværksmøde d. 25. november 2015

Vi var 12 fremmødte til dette, årets sidste møde. Vi skulle have haft en oplægsholder ud, men hun nåede at

melde afbud i sidste øjeblik. Hun inviterede gruppen til et tilsvarende oplæg ugen efter i centeret. Dette

blev meldt ud på mødet og pr mail efterfølgende.

Vi tog en runde om bordet mens vi spise lidt lækkert julemad. Vi startede med de nye i gruppen.

Af emner der blev drøftet var bl.a. pårørenderollen, lægeskifte samt gode rejseminder. Vi aftale at tale om

følgevirkninger ved kemobehandling til næste møde. Tovholdergruppen vil gå videre med en oplægsholder.

Møder for det kommende år blev lagt:

24. februar     –    1. maj    –    28. september     –    30. november

Der blev ønsket god jul og godt nytår