Referat af møde den 20. Februar 14 i myelomatosenetværket, København.

Deltagere: 16 (5 kvindelige patienter, 4 mandlige patienter, 4 pårørende samt 3 netværkskoordinatorer). Ud af de 16 deltagere var ca. 6 nye i netværket.

Referent: Ditte

Ordstyrer: Helle

 

Vi startede mødet med en kort præsentationsrunde, hvor man hver især fik ca. 5 minutter til at fortælle om sig selv.

 

Vi havde forberedt netværket på, at dette møde ville omhandle alternativ behandling.

 

Mia lagde an til emnet med at fortælle kort om sine erfaringer og tanker omkring bl.a. cannabis og hash i forhold til smertelindring og symptombehandling. Dernæst blev bolden kastet videre og samtalen kørte med både personlige beretninger/erfaringer og nysgerrige spørgsmål ud i forsamlingen. Udover cannabis blev følgende emner diskuteret/anbefalinger givet:

 

  • Raw Food (dvs. mad som ikke er opvarmet til over 42 grader) heriblandt juicer af forskellige slags.
  • Diverse kosttilskud i form af vitaminer og mineraler. Forskellige mærker blev drøftet, heriblandt blandingsproduktet ImmunoX.
  • Motion og sunde madvaner som livsstilsændringer i dagligdagen (nok ikke en decideret alternativ behandlingsform, men ikke desto mindre et emne, som blev bakket op af alle – også i denne sammenhæng). Kræftceller elsker sukker!
  • C-vitamin og Redox-behandling af cancer.
  • Antioxidant behandling (kommenteret at der også bliver advaret imod denne behandlingsform).
  • Zoneterapi – bliver der bl.a. forsøgt med på Dallund. Det handler om at stimulere føddernes nervebaner med forskellige typer underlag og den vej afhjælpe smerter/snurren/stikken i fødderne. Siges at hjælpe betydeligt.
  • Trykkammer på riget. Dette er en dyr behandlingsform, men den findes på riget bl.a.
  • Mindfulness/positiv psykologi/yoga osv.: Desse aktiviteter, som bl.a skal give kropslig og åndelig velvære, bliver tilbudt flere steder i landet (heriblandt på kræftcentrene) og der blev i gruppen givet positiv feedback på denne type aktivitet (særligt blandt kvinderne). Hos mændene blev det, så vidt jeg forstod, snarere praktiseret som små remindere i hverdagen om, at ”jeg kan godt” og ”det er ikke kun kræftens skyld” eller ”jeg vil kunne dette her” (altså også øve sig i ikke at give kræften skylden for alt).
  • Lydbøger til at falde til ro om aftenen for at stimulere en god nats søvn, læse gode bøger, gå ture, generelt nyde livet osv. blev også givet videre.

 

Der blev givet et par forslag til litteratur om alternativ behandling og sund kost:

 

The Healing Power of Rainforest Herbs – A Guide to Understanding and Using Herbal Medicinalsaf Leslie Taylor

 

”Kost mod Kræft – en guide til fødevare der forebygger” af Richard Béliveau og Denis Gingras.    

 

Det blev i det hele taget rundet af med, at det var en god idé at kende emnet/temaet på mødet forinden, så man både havde mulighed for at vende det oppe i hovedet og, som her, tage bøger med, som kunne være inspirerende for andre at læse også.

 

 

Næste møde bliver holdt d.24. april kl.17:00 – 19:00 hvor der vil komme en sygeplejerske og holde et oplæg om ’kemohjerne’. Mødet vil som altid blive holdt på Center for Kræft og Sundhed i København.

 

/Ditte