Netværksmøde – Unge Vest den 27. august 2023 – Tilknytning til arbejdsmarkedet

Referat af møde Unge Vest 27. august 2023 – tilknytning til arbejdsmarkedet

 

Til stede ni, heraf to pårørende.

Vi havde ikke noget tema, men som ofte før udmundede vores snakke bordet rundt alligevel i et mere overordnet tema: tilknytning til arbejdsmarkedet og pension.

De fleste former var repræsenteret: denne dag: nedsat arbejdstid, flexjob, førtidspension, efterløn.

Snakken afspejlede, at vi er forskellige steder i tilværelsen, bl.a. aldersmæssigt.

Fx er en lykkelig over at kunne gå på efterløn, mens det for andre i gruppen er vigtigt at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det gælder ikke mindst for de ca. 40-årige, for hvem et job både kan være et spørgsmål om økonomi og identitet. Særligt i forhold til det sidste kan det være forbundet med en stor sorg at skulle opgive arbejdsmarkedet i , hvad der normalt ville være midt i arbejdslivet.

 

Næste møde: lørdag d. 25. nov. Julefrokost

Ref: Pia