Mødereferat

Mødereferat fra Netværk “Sydsjælland & øer”

Onsdag d. 20. februar 2013

Kræftrådgivningen i Næstved

 

Vi mødtes 9 medlemmer af netværket til et godt og hyggeligt møde.

  1. Først rundede vi, den artikel, fra d. 19. januar i avisen “Sjællandske”, hvor der stod at læse, at Region Sjælland var det værste sted at blive syg. Artiklen baserede sig på en anden artikel fra tidsskriftet Dagens Medicin. Specielt de fremhævede tal om den ringe overlevelsesprocent for myelomatosepatienter behandlet i Næstved afstedkom bekymrede henvendelser til netværket og vi skrev derfor også et brev til sygehusledelsen, hvor vi udbad os sygehusets kommentar til artiklen. Kommentaren kom så den 7. februar og konkluderede, at artiklens forfatter åbenbart ikke har haft den nødvendige statistiske forståelse og viden til at kunne tolke data fra de kliniske databaser. Herefter  følger henvisning til årsrapporterne fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe 2010 og 2011, hvor der i kommentarerne til de statistiske opgørelser konkluderes, at der ingen sikker forskel er i overlevelse for ældre patienter mellem afdelingerne.

 

  1. Næste punkt på dagsordenen var præsentation af Kræftens Bekæmpelses og Realdanias byggeri af syv nye kræftrådgivninger, hvoraf vi jo er heldig at få en til Næstved, placeret tæt ved onkologisk afdeling på Næstved Sygehus. Rådgivningsleder, Annette Rasmussen, præsenterede med lysbilleder og fortælling hele projektet og fortalte om sine forhåbninger til alle de gode aktiviteter stedet vil kunne rumme. Vi glæder os til at kunne tage stedet i brug ved vores næste møde.

 

  1. Til sidst havde vi den vigtig erfaringsudveksling og hygge med frugt, kaffe og hjemmebag.

 

Næste møde bliver onsdag den 29. maj 2013 kl. 16 – 18 i “LIVSRUMMET” Ringstedgade, Næstved.

 

Med venlig hilsen

Tovholderne

Lene og Arnt Strynø

Fælledvej 12, Rønnebæk,

DK 4700 Næstved

stryno@stofanet.dk

55727848