Deltager i videnskabeligt forsøg med vaccination

image001-45

På kongressen i Dansk Myelomatose Forening fornyelig blev der oplyst om nye behandlingsformer ved tilbagefald, som er i gang som forsøg eller vil blive det i nær fremtid. Herunder blev nævnt forsøg med vaccination, som Rigshospitalet, Herlev Hospital og Odense Universitetshospital er godkendt til at må foretage. Det har inspireret mig til at berette om forsøget, da jeg er en af deltagerne.

 

Forsøg med vaccination

I efteråret 2010 blev jeg tilbudt at deltage i et videnskabeligt forsøg med vaccination mod Myelomatose. Jeg blev orienteret af min læge på Odense Universitetshospital, om hvad forsøget indebærer. Fik så forelagt skriftligt materiale om hele forløbet og hvad det indebærer. Det er frivilligt at deltage og kan til en hver tid udtræde af forsøget. Forsøget er bedømt og godkendt af Videnskabsetisk Komité, Lægemiddelstyrelsen og datatilsynet.  Med denne orientering og det, at det måske kunne være en brugbar behandling for mig, så kan det også være det for andre, underskrev jeg samtykkeerklæringen.

 

Der skal i første omgang deltage seks patienter i forsøget. Herefter samles resultaterne på Herlev Hospital, hvor man så tager stilling til, om det er noget som kan anvendes til forsøg med flere patienter, for så senere at indgå i de almene tilbud.

 

Forsøget går ud på at undersøge effekten af at stimulere kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe kræften. Behandlingen foregår ved vaccination med et immunstimulerende stof, samt et antigen, sidstnævnte skal få immunsystemet til at finde kræftceller som har samme antigen i sig og derefter slå disse kræftceller ihjel. Kræftceller producerer nogle særlige proteiner og via vaccinen aktiveres immunforsvaret til at bekæmpe disse proteiner og derved bekæmpe kræften.

 

Før jeg kunne deltage i forsøget skulle man først finde ud af om jeg havde den rette vævstype. Blev grundigt undersøgt og fik taget en knoglemarvsprøve. Behandlingen kunne så starte og består at fire serier á tre uger, så den strækker sig over 12 uger i alt. Forløbet er at vaccinationen skal gives sammen med Velcade. Jeg er tidligere behandlet med Velcade sammen med Dexamethason, som havde en gavnlig virkning, men da man ikke ved hvilken af disse to stoffer der gav virkningen, kan man ikke love at behandlingen jeg skal i gang med virker. Begrundelsen er at Vaccinationen skal stimulere immunforsvaret og derved også fremme virkningen af Velcade, så derfor var jeg meget spændt på hvilken der tidligere gjorde virkningen. Hvis behandlingen ikke stopper udviklingen i sygdommen, da stoppes forsøget og en anden behandling iværksættes. Min sygdom var heller ikke mere fremskreden, end jeg følte det forsvarligt at deltage.

 

Vaccinationen ledes af en projektansvarlig overlæge, som også er ansvarlig for protokollen og har været med til at udvikle vaccinen. Vaccinationen forestås af to projektsygeplejersker, som er specielt tilknyttet Myelomatoseteamet og handler ud fra protokollen. Derudover medvirker sædvanlig læge, som forestår konsultationerne, hvor jeg bliver udspurgt om jeg har ubehag af behandlingerne m.m..

 

Behandling med Velcade og vaccination

Dag ét gives Velcade. Samme dags aften skal overarmen, hvor vaccinationen foretages, smøres med en speciel creme, for at aktivere immunforsvaret her. Der sættes et plaster over, for at beskytte. Dag to foretages vaccinationen på det sted på overarmen, hvor creme blev påført. Dag fire Velcade igen. Samme procedure kører i to uger, så er den tredje uge fri for behandling.

Der tages løbende blodprøver, EKG og måles puls og blodtryk. Foruden knoglemarvsprøven ved start tages også midtvejs og igen når forsøget er afsluttet.

Selve vaccinen ligger i dybfrost og bliver rekvireret direkte fra sygehusapoteket når jeg ankommer. En sygeplejerske lægger Venflon og tager blodprøver, derefter tilkobles saltvand. Venflon lægges også for hurtig at kan behandle hvis bivirkninger opstår. Projektsygeplejersken forestår optøningen af vaccinen i mellemtiden og sammen foretager de blandingen af vaccinen med Peptider og et andet stof. Forinden vaccinationen finder sted måles blodtryk og puls. Vaccinationen foretages oftest af projektsygeplejersken, som også måler blodtryk og puls i hvert kvarter i to timer efter vaccinationen. Der er grundig kontrol og overvågning for at observere om der opstår bivirkninger. Der er stor hjælpsomhed og sikkerhed omkring projektet og det er jeg meget taknemlig for. Inden jeg forlader afdelingen bliver jeg udskrevet af en læge, som forinden spørger til mit velbefindende.

 

Da jeg startede forsøget var jeg den tredje deltager i hele verden og i skrivende stund, dvs. primo april, er nummer fire i gang og alle forsøg foregår eller er foregået på Odense Universitetshospital.

Forsøget med de fire serier var slut primo februar. Havde da opnået et meget fint resultat af behandlingen, der er kun målbar sygdom i blodet, knoglemarven er fin. Jeg har ikke på nuværende tidspunkt fået oplyst, om der er vaccine eller Velcade der har virket, men samlet har det hjulpet og det er det vigtigste for mig. Behandlingsforløbet er sket helt uden bivirkninger og det er jeg rigtig glad for.

Protokollen giver mulighed for at fortsætte behandlingen efter forsøget, hvis det er forløbet tilfredsstillende. Det har resulteret i, at jeg er tilbudt fortsat behandling, med lavere hyppighed. En serie kører nu over fire uger. Består nu af Velcade i uge ét, to og tre og vaccination på anden dagen i uge tre. Fjerde uge er fri for behandling. Sådan kører det til udgangen af april med det der er planlagt nu. Så er jeg spændt på om sygdommen til den tid heller ikke kan måles i blodet.

Jeg er netop blevet orienteret om at vaccinationen kan køre i op til et år ifølge protokollen, men der er ikke beskrevet nogen regel for antal af behandlinger med Velcade. Der skal derfor nu tages stilling til hvor mange behandlinger med Velcade jeg kan tilbydes. Jeg håber da ikke at det bliver nødvendigt med behandling ret meget længere, men det er da betryggende at der foreligger en mulighed.

 

At deltage i forsøg

At være deltager i sådant et forsøg er jo med en hvis spænding om, hvad der sker i forløbet og hvor stor effekten er, hvad støder der til af bivirkninger, ja tankerne har været mange. En stor medvirken til at det har forløbet fint er blandt andet, at tre af personalet stort set har været de samme, det har for mig betydet enormt meget, da det bl.a. giver et stort gensidigt tillidsforhold. Det drejer sig om lægen der forestår konsultationerne, projektsygeplejersken og den udskrivende læge. En lang række øvrige ansatte og det er mange, har også ydet en stor indsats for, at få det hele til at gå op i en højere enhed. Alle yder hver især en stor hjælp og en god information.

Selve forsøget har betydet at skulle indfinde sig 25 gange på afdelingen, det har da været hårdt at køre fra Ribe til Odense, da det har været hård vinter det meste af tiden. Det har været det hele værd og der skal lyde en foreløbig stor tak til alle medvirkende på Odens Universitetshospital. Jeg er da lidt stolt og beæret over at det er OUH der er de første med forsøget og at jeg blev den tredje i rækken af patienter.

 

Venlig hilsen

Erling Hansen