Behandling i første linje til yngre patienter

Ved starten af 2024 er højdosis-kemoterapi med stamcellestøtte (stamcelletransplantation) den behandling, der anses for at give den bedste prognose ved myelomatose, også kaldet knoglemarvskræft. Man indleder med en serie af behandlinger, der skal slå myelomatosen ned, og derefter kommer stamcellehøsten. Efter høst af stamcellerne fryses de, og man giver højdosis-kemoterapi, hvorefter patienten får stamcellerne tilbage. Denne behandling, højdosis kemoterapi med stamcellestøtte – stamcelletransplantation – forkortes ofte til HDT eller HDST.

Artiklen herunder er fra Myelomatosebladet nr. 3, 2022, og er fortsat ved indgangen til 2024 helt aktuel. Siden her er opdateret d. 23. november 2023.

Du kan også læse om første linje behandling af de “ældre” patienter eller patienter hvis’ helbred anses for for svagt til at kunne tåle HDST.

Foto af stamceller der klargøres til at komme tilbage i patienten.
Først høstes stamcellerne fra patienten og gemmes så nedfrosset. Efter højdosis kemoterapi, som forhåbentlig har slået kræften ned, opgør stamcellerne og gøres klar til at blive sprøjtet ind i patienten.
Foto af stamceller der sprøjtes ind i patient
Sygeplejerske fra stamcelleteamet på Rigshospitalet sprøjter patientens egne stamceller ind igen. Det skal ske indenfor meget få minutter. De indsprøjtes i blodbanen og efter få dage finder de vej til den "tomme" knoglemarv og begynder at formere sig.

Fortsat den bedste behandling

Der er nye behandlinger på vej som med tiden kan udvikle sig til at bruges parallelt med højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, HDST, eller i stedet for. Men ved indgangen af 2024 er denne behandling fortsat anerkendt som bedst i første linje, både i Danmark og internationalt.

I Danmark er der samtidig forsøgsprotokoller med CAR-T og bispecifikke antistoffer i første linje til dem der ikke indstilles til HDST forløbet og forsøg med bispecifikke antistoffer som supplement til HDST.

Facebook
Twitter
LinkedIn

I nogle tilfælde, fx ved højrisiko myelomatose eller hvis effekten af første behandling ikke er tilstrækkelig kan man vælge at give “back to back” HDST, altså to efter hinanden følgende behandlinger.

De senere år er det også blevet en fast del af programmet at man fortsætter med vedligeholdelse efter HDST.

Behandlingerne tager udgangspunkt Medicinrådets behandlingsvejledning.