Behandling af myelomatose i første linje til de ældre patienter

Der er to forskellige behandlingsveje, som nydiagnosticerede patienter med myelomatose/knoglemarvskræft visiteres til: En til de yngre, som er stærke nok til højdosis kemoterapi, og en til de ældre og skrøbelige patienter, som ikke er. Men dette kan ændre sig i fremtiden. Behandlingen til denne gruppe er mildere og inkluderer ikke højdosis kemoterapi. Med de nyeste behandlinger, bla. daratumumab, ses efterhånden resultater som for en del patienter nærmer sig dem vi kender ved behandlingerne til de yngre.

Behandlingslinjerne til de unge fremgår af den gule del af skemaet herunder og til de ældre af den orange del. Artiklen her handler om behandlingen af de ældre, dem der antages ikke at kunne tåle højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, HDST.

Allerede nu er der til denne patientgruppe gennemført forsøgsprotokoller med CAR-T behandling til netop denne patientgruppe i første linje. Og selv om det absolut er for tidligt at konkludere noget som helst, så er der håb om at netop CAR-T anvendt i første linje kunne nærme sig at være den første egentlige kur mod myelomatose.

Under skemaet her finder du artiklen fra Myelomatosebladet nr. 3 fra 2022 om behandling af de ældre patienter. Den er fortsat helt aktuel.

Du kan også se Medicinrådets behandlingsvejledning for myelomatose/knoglemarvskræft her.

Diagram over behandlingslinjer til de ældre patienter
Dette komplicerede skema repræsenterer Medicinrådets behandlingsvejledning for myelomatosepatienter. Den højre del, den orange, gælder de ældre patienter. En lille ordforklaring: "Refraktær" betyder "tåler ikke" eller "virker ikke". "Følsomme" betyder, at behandlingen virker. Som det fremgår, angiver Medicinrådet en enkelt retning med nogle valgmuligheder. I praksis vil den kompetente hæmatolog vælge behandling i forhold til den enkelte patient og i dialog med patienten.

Lidt medicinforkortelserne

Den gode nyhed er, som patient og pårørende bør trygt kunne forlade dig må at din behandlingsansvarlige hæmatolog har styr på alt dette. Skemaet her og medicinbetegnelserne er mest for at du måske kan genkende det din læge allerede har fortalt dig, og for at du evt. kan spørge om de andre muligheder.

  • Bor: Bortezomib, også kaldet velcade
  • Len: Lenalidomid, også kaldet revlimid
  • Dara: Daratumumab, også kaldet darzalex
  • CAR: Carfizomib, også kaldet kyprolis
  • Pom: Pomalidomid, også kaldet imnovid
  • Elo: Elotuzumab, også kaldet Empliciti
  • Pred: Prednisolon
  • Dex: Dexamethason

Det er vigtigt at vide, at din hæmatolog ikke nødvendigvis følger dette skema slavisk, det kan være I sammen vurderer at andre kombinationer er bedre for dig.

Yderligere er det muligt at du og din læge er opmærksomme på forsøgsprotokoller med de nye behandlinger, som I sammen vurderer vil være endnu bedre eller i nogle tilfælde på behandlinger i det der hedder compassiontate use. Det vil typisk være nyere behandlinger med forventet bedre prognose. Disse behandlinger, som man ofte vil se på i sidste linje kan også være relevant på tidligere tidpunkt, og ofte for forsøgsprotokollerne, helt fremme i første linje.

Facebook
Twitter
LinkedIn