Netværksmøde for “Unge Øst”

Indlæser kort...

Myelomatosemøde for ”de unge” lørdag d. 07. Marts 2015 klokken 10:00-16:00

Agenda

 • ”Bordet rundt” – status på hvor du er/hvordan du har det, i forhold til din sygdom
  (max 5-10 min. pr. person)

 

 • ”Dialog om fremtidige møder” – i gruppen (opdelt i flere grupper hvis vi bliver mange)
  • Hvad tænker du om antal møder – og er datoerne OK?
   • Er datoerne OK?
   • Er tidspunkterne OK – (lørdag vs. hverdag /dag vs. aften?
   • Længden på møderne?
   • Er ideer til emner? – hvilke emner har din interesse? – har du kontakt til relevante personer som kan tænkes at ville have lyst til at give et indlæg på vores møder?
   • På DMF’s årlige Seminar
    • hvor vigtigt er det at der er en ’lokal’ læge fra flere sygehuse med på seminaret?
    • Hvor vigtigt er det at høre nyt fra USA?

 

 • Frokost

 

 • Vidensdeling mellem os
  • Hvilke bøger/artikler har du læst, hvilke kurser har du deltaget i som du kan anbefale? Del din viden med gruppen, evt. ved at give et kort indlæg på 2-10 min.
  • Har du fået nogle oplevelser i dit sygdomsforløb/behandlingsforløb der kan have værdi at viderebringe
  • Hvad/Hvem har styrket dig særligt i dit sygdomsforløb/behandlingsforløb?
  • Hvordan har sygdommen ændret dit liv positivt?
  • Hvem er du ud over din sygdom?

 

 • The / Kaffe

 

 • Afrunding

Skriv en kommentar