Netværksmøde: Oplæg mentale (kognitive) følger og senfølger under og efter kemobehandling

Indlæser kort...
“Kemohjerne” med oplæg ved sygeplejerske Alice Nielsen.
Alle møderne foregår i ‘møderummet’ (ved siden af den store mødezone på 1. sal) ml. kl. 17-19.30. i Center for Kræft og Sundhed.

Oplæg ved sygeplejerske og cand.pæd.cur. Alice Nielsen

 

Det er efterhånden bredt anererkendt at behandling af kræft med medicinsk kemo påvirker patienten – ikke blot fysisk – men også på det mentale, psykiske plan.

Patinter oplever under og efter kemobehandling vanskeligheder med at huske både hændelser i nutiden og i fortiden. Der kan være vanskeligheder med at koncentrere sig og nyindlære,  forstå hele sammenhængen i en læst tekst – eller huske hvad teksten startede med . Der kan være problemer med at genkende navne og steder både kortidshukommelsen og langtidshukommelsen kan blive berørt.

 

Når det mentale rammes på denne måde indvirker det på livskvaliteten, den svingende koncentration og problemer med hukommelsen gør almindelige dagligdagssituationer besværærlig, nogle gange pinlige og belastende og endda udmattende. Man glemmer det man gik efter, kan glemme hvad andre selv nære venner/familie hedder eller huske hvad der blev sagt i begyndelsen af en samtale. Det kan også være svært at følge med hvis mange er i samme rum og der er flere samtaler i gang.

De kognitive forandringer bør mødes med anerkendelse, forståelse og støtte fra omgivelserne (familie/venner mv.)  således at man lærer at mestre dem på bedst mulig vis.

I oplægget vil Alice Nielsen bl.a. komme ind på symptomer, konsekvenser og hvad man kan gøre for at afhjælpe problemstillinerne.  

Skriv en kommentar