Kære medpatienter og pårørende i det Nordjyske.

Indlæser kort...

Kære medpatienter og pårørende i det Nordjyske.

 

Jeg har haft diagnosen Myelomatose, siden august 2011, og har siden været gennem stamcellehøst og to stamcelletransplationer.

 

Selv synes jeg at have fået god behandling og oplysning fra lægelig side, men jeg kunne godt savne en lidt bedre kontakt til ligestillede, for erfaringsudveksling og måske samtransport til Myelomatose Foreningen´s arrangementer, der ofte finder sted på Fyn.

 

Med dette som udgangspunkt har jeg påtaget mig opgaven som tovholder ”på toppen af Danmark”, og vil hermed forsøge at samle jer til et indledende møde, den

 

19. november 2013, kl. 16 – 18, hos Kræftens Bekæmpelse, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg

 

Her er det hensigten at få fastlagt ønsker og behov for fremtidige møder, hvor erfaringsudveksling nok bliver det primære indhold, men hvor ønskede emner også kan tages op.

Måske lykkes det også at finde en medtovholder, der sammen med mig vil sørge for afvikling af fremtidige møder.

 

Det er mit håb, at I vil bakke op om dette initiativ, til fælles glæde og gavn for alle vi med en underfundig sygdom med mange individuelle forløb.

 

 

Mange gode hilsner

 

John Aksel Riis

Tannisbugtvej 93, Tversted

9881 Bindslev

 

9892 9784 / 2349 7320

john.riis@has.dk

 

PS.:  Er du forhindret i at møde frem, hører jeg gerne fra dig, med hensyn til senere møder.

 

 


Kørevejledning:  Kør syd om Aalborg Sygehus Syd, ad Mølleparkvej-Ørstedvej-Frederik Obels Vej

Skriv en kommentar