Generalforsamling

Kort utilgængelig
 • Dato

  29/03/2014
  11:00 - 16:00
 • Netværk

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling i

  Dansk Myelomatose Forening

   

  Lørdag den 29. marts 2014 Kl. 11.00

  Generalforsamlingen afholdes på Hotel Prindsen i Roskilde, Algade 13.

   

  Med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger foreningens årsberetning.
  3. Kassereren aflægger foreningens årsregnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg i henhold til vedtægterne.
  7. Valg af eksterne og interne revisorer.
  8. Eventuelt.

   

  På valg til bestyrelsen er:

  Kasserer

  Bestyrelsesmedlem Bibi Moe

  Bestyrelsesmedlem Anne-Grethe Winther

  Bestyrelsesmedlem Kaja Schmidt

  Suppleant Arnt Strynø

   

  Revisor

  Revisor suppleant

  Ekstern revisor Kappelskov Revision A/S

   

   

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Ole Dallris, Scandiagade 14, 8930 Randers NØ i hænde senest den 22.februar 2014..

  Mail: formand@myelomatose.dk

  Generalforsamlingen.

  Af hensyn til arrangementer bedes I giver en forhåndstilkendegivelse om I kommer til:

  Anne-Grethe Winther tlf: 27276661 eller via mail: naestformand@myelomatose.dk

   

   

  Program for dagen:

   

  Kl.10.00-11.00                   Morgenkaffe med brød.

  Kl. 11.00                             Generalforsamling

  Kl. 12.30-13.30                  Frokost

  Kl.14.00-16.00                   Foredragsholder: Marianne Nord (Formand for Senfølgergruppen)

  Emne/overskrift: Status og erfaringer inden for senfølger.

  *                                          Forskel på bivirkninger og senfølger.

  *                                          Findes der litteratur om emnet/hvad ved lægeverdenen.

  *                                          Oplevelse og følelse af at have senfølger

  *                                          Hvad skal jeg selv være opmærksom på

  *                                          Krav jeg kan stille

  Herefter spørgetid.

   

  Skriv en kommentar