Seminar 2023 forberedelse

De tidligere år har vi på hvert seminar haft nogle af vores bedste myeplomatosespecialister til at introducere os til sygdom og behandling. I år har vi valgt en række andre oplæg, der bygger videre på disse introduktioner.

Så hvis du er nydiagnosticeret, eller gerne vil vide noget mere om det basale ved sygdom og behandling, kan du med fordel se disse to videoer med overlæge Thomas Lund og overlæge Emil Hermansen fra seminaret 2022 inden du deltager.

OBS: Dette års seminar viser sig at være en stor succes og det er allerede overtegnet. Jer der har meldt til har fået email med bekræftelse. Dem der står på venteliste vil få besked hvis der kommer afbud og derfor bliver plads. Det er vigtig man ikke dukker op uden at have bekræftet tilmelding til hver enkelt person, brandregulativerne tillader ikke flere end det lovlige antal i lokalet.

Se seminarprogrammet her

For medlemmer af Dansk Myelomatose Forening: Vi har valgt at videooptage hele seminaret. Når alle videoer er redigeret vil medlemmer af foreningen få adgang til at se hele seminaret. Alle medlemmer der er korrekt registreret i foreningens medlemsystem vil få email med adgang til at se seminaret.