Yngrenetværket i Dansk Myelomatose Forening.

På grund af sygdom mv. har der ikke været holdt møder i netværket i et års tid efter mødet i Odense sidste år.

Men nu nærmer det sig tiden, hvor Dansk Myelomatose Forenings netværksgruppe “Yngrenetværket” igen skal samles,- denne gang i København.

Jeg hedder Connie Burkarl og jeg er tovholder i yngrenetværksgruppen. Jeg er 52 år og bosiddende på Fyn. I september 2009 fik jeg konstateret myelomatose, men jeg har heldigvis indtil videre været behandlingsfri.

For at få en nærmere definition på yngrenetværket har vi aftalt følgende:

Yngrenetværket er et landsdækkende netværk for de myelomatosepatienter/medlemmer der stadig er på arbejdsmarkedet eller aldersmæssigt kunne være det, evt. har hjemmeboende- eller yngre voksne børn, samt deres pårørende.

Yngrenetværket dækker som sagt hele landet og vi tænker at netværket kan holde jævnlig kontakt via mail, telefon samt facebook siden “Dansk Myelomatose Forening” og så mødes fysisk 2 gange om året – den ene gang i København og den anden gang evt. i Odense eller andet sted vest for Storebælt.

Næste møde er:

LØRDAG D. 30.NOVEMBER  2013 fra kl. 11-16

i Centeret for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N.

Plan for dagen er :

Præsentationsrunde

Erfaringsudveksling

Venteposition og mestringsstrategier med oplægsholder

Dato og sted for næste møde

Ønsker for næste mødes emner, indhold m.m.

 

Der vil blive serveret kaffe, the og sandwich i løbet af dagen.

Er der ønsker om samkørsel fra fx Fyn og Jylland er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 42443257, så vil jeg prøve at koordinere det.

Jeg håber at se rigtig mange yngre patienter og pårørende til en hyggelig og berigende dag!

Glæder mig meget til vi mødes til november !

De varmeste hilsner

Connie Burkarl

tlf. 42443257