Referat netværksmøde Unge Vest 7. maj 2022

Netværksmødet for unge vest blev afholdt den 7. maj 2022, i Kræftpatienternes hus  i Vejle, med stort fremmøde.

Traditionen tro startede vi med bordet rundt. Vi var 8 sygdomsramte samt 4 pårørende. Det er altid dejligt, at høre hvordan det går med de enkelte.

Vi fik berørt mange fine emner såsom jobsituation, sygemelding og tilbagefald. Der var plads til både grin og tåre.

Vi havde besøg af Meinhardt, som bidrog med nyt fra foreningen. Vi talte bl.a. om, at vi “rigtig” unge 40-50, godt kunne bruge et forum for ligestillede. Vi talte om, at der ikke er så mange i denne aldersgruppe og de som findes, ikke nødvendigvis bor tæt på hinanden og derfor faldt valget på at oprette en landsdækkende Facebookgruppe.

Referat Rikke Sandager Sørensen