Referat netværksmøde Unge Vest 22. august

Vi var fem til stede: fire sygdomsramte og en pårørende. Da dagens deltagere var fra forskellige regioner (Syd og Midt) sammenlignede vi behandlingssteder, læger og personale i øvrigt.

Vi talte i det hele taget en del om vores dyre behandlinger: Hvor meget bliver der råd til i fremtiden? Hvor meget afhænger af myelomatoseområdets store sværvægteres evne til at få ressourcer osv.

Tre af dagens deltagere skal til konference i Nyborg sidst i september og vil referere de vigtigste pointer til næste møde d. 12. november, som også bliver juleafslutning.

Referent Pia Pedersen