Referat netværksmøde Unge Øst 24. august 2022 (fælles med Netværk København)

Der var 26 tilmeldte til mødet.

Til stede var tovholderne fra Netværk Unge Øst og Netværk København.

I netværk Kbh sagde vi farvel til Helle Milde, som har været tovholder i mange år – og Helle bliver afløst af Heidi Brink.

Coronarestriktionerne var stadigvæk ophævet, men vi insisterede som vanligt på afspritning – afspritning – og atter afspritning.

Mødet  startede med oplæg om “Kræft og eksistens” ved præst Maria Baastrup Jørgensen fra  RH’s Myelomatoseskole (som enkelte deltagere allerede kendte). Som frivillig på Myelomatoseskolen havde jeg selv oplevet Maria nogle gange – og hver gang blevet lidt klogere på, hvor svært livet kan være for patienter – men lige så vigtigt; hvor svært det er, at være pårørende, ven, kollega etc. Vi er simpelthen hvert vores sted.

Der kom en god samtale i gang på kryds og på tværs. Vi hørte bl.a. hvordan nogle patienter vælger ikke at nævne diagnoser for kolleger og venner – og om andre – som vælger fuld åbenhed. Vi fik vist alle en større forståelse for de forskellige valg – og om hvor svær situationen kan være for alle parter (- og som nævnt; det er ikke kun svært for patienten).

Maria kom også ind på alle de velmenende råd vi som patienter får, om at søge hjælp bl.a. hos præst eller psykolog – og at det bestemt var helt OK at vælge dette fra. Ifølge Maria, var det ret ny viden, at man kan komme godt videre uden denne hjælp.

Da det var et netværksmøde med foredrag, havde vi ingen præsentationsrunde – til gengæld mere tid til snak. Samtalerne gik så godt, at deltagerne end ikke forlod mødelokalet i pausen.

Desværre måtte det planlagte oplæg fra diætist udgå – vi håber stadigvæk at det lykkes at få et indlæg med diætist en anden gang.

Der var som vanligt masser af frugt, slik, div. vand og juice – og som noget nyt sørgede vi for forskellige pizzaer – og vi tovholdere takker deltagerne for al hjælpen til oprydningen.

Også denne gang var det muligt at købe lækker dansk honning – og et lille lynforedrag til nye deltagere, om biernes forunderlige verden.

Håber vi ses til julenetværksmødet.

Referent Lis Espersen (tovholder København)