Referat – netværksmøde Trekanten/Vejle 7. september 2020

Mødet blev afholdt i Kræftrådgivningens gymnastik sal, hvor der under normale omstændigheder er plads til 30 deltagere.

På grund af os, ellers seje myelomatose patienter og deres pårørende der var inviteret, var der kun plads til 15 personer incl. oplægsholder.

Vi fyldte rummet og havde en fantastisk eftermiddag.

Mødet var arrangeret i samråd med Susanne Hougaard Silkjær (KR`s leder) og tovholderne. En af Kræftrådgivningens frivillige advokater Pernille Bøgh var oplægsholder over emnet: Arv og testamente.

Et super godt oplæg, hvor selv dem der mente havde styr på deres testamente, skulle hjem for tjekke nogle detaljer.

Vi kan kun opfordre alle, hvad enten man er enlig, par eller samlevende at få ordnet tingene som man ønsker det, inden dagen man går bort. Få aftalt med børn, familie eller andre pårørende hvem man ønsker skal arve eller evt. være værge for en, hvis det bliver aktuelt. Få ordnet behandlingstestamente (kan gøres på sundhed.dk) så de pårørende er fri for det svære valg, hvis det skulle opstå ved livets afslutning.

Dette et lille udpluk af de mange gode råd Pernille havde til os.

Det kan være hårdt at skulle i gang med, men giver ro for en selv, og en stor hjælp til vore kære vi efterlader.

En rigtig god eftermiddag, hvor Kræftrådgivningen havde lavet kaffe/the til os og foreningen vært med godteposer der ind holdt et æble og lidt chokolade til kaffen.

På tovholdernes vegne
Kaja