Referat – netværksmøde Trekanten (Vejle) 6. september 2021

22 deltagere var mødt op til oplæg ved afdelingslæge Brian Iversen Schnack, Vejle Sygehus.

Vi fik et 2 timers foredrag, hvor han usminket gennemgik mange forskellige scenarier med myelomatose. Det var oplysende på en rigtig god måde og let forståeligt og han lagde vægt på hvad lægerne forstod om sygdommen, men også at der stadig var mange ting de endnu ikke forstår og derfor forsker i. Han nævnte også at Vejle sygehus modtog en del patienter fra andre regioner, idet man her anlagde en bredere vurdering af behandlingsforløbet end andre steder.

Efter foredraget var der rig mulighed for at “konsultere” Brian med mere private forespørgsler om egen behandling, blodprøver etc. Flere gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet.

Dagen sluttede med hyggeligt samvær over kaffen med sandwich og lidt sødt inden de nye tovholdere blev  præsenteret og der blev taget afsked med Kaja, der flytter til Aalborg.

Referent Ove Nielsen