Referat – netværksmøde Trekanten, Vejle 31. maj 2021

Referat fra netværksmøde Trekanten, Vejle den 31/5 – 2021 kl. 16.00 til 18.30

Der var mødt 19 besøgene op heraf 4 nye.

Tovholderne bød velkommen og en særlig velkomst til de nye.

Efter lidt rokkeren rundt på grund af corana restriktionerne i kræftrådgivningen blev alle bænket, så alle kunne se alle.

Da alle var på plads og sandwish var fortæret og kaffen skænket med lidt sødt til, gik vi i gang med erfaringsrunden.

Erfaringsrunden gav en god dialog og de nye bidrog fint, så snakken gik lystigt bordet rundt, der var rigtig godt humør og det var tydeligt at mødet med hinanden havde været savnet.

Rådgivningen havde bistået os med kaffebrygning og klargøring af engangsbestik m.m. så ingen skulle røre andet end det som var til eget brug.

Efter runden orienterede Ove lidt om bestyrelsens sammensætning og det daglige arbejde. Flere gav udtryk for tilfredshed med bestyrelsen og var bevidst om det store arbejde der blev gjort for medlemmerne.

Der blev gjort opmærksom på muligheden for at kontakte foreningens psykolog Tescha Quist, ved behov og reklameret for pårørendearrangementet den 12/6 og for IMF seminaret til november.

Den sidste halve time gik med hyggesnak og mundtøjet blev flittigt brugt.

Lissi, Kaj og Kaja.