Referat – netværksmøde Trekanten/Vejle 3. september 2019

Netværksmøde Trekanten 3. september 2019

Der var stor interesse i dagens emne: Myelomatose, behandling og forstå dine blodprøver hvor 34 medlemmer mødte op.

Vi havde inviteret tovholdere fra Midt/Vest, Syd/Vestjylland og Sønderjylland, hvoraf de tre tovholdere fra Sønderjylland deltog.

Læge Brian Østergaard Vejle Sygehus, var hyret til at holde oplægget. Flere patienter havde taget et print med af deres blodprøver, hvor Brian efter oplæg,  gik hver enkelt igennem efter ønsket om det skulle være offentligt eller kun for patienten.

Spørgelysten var stor, tror alle der havde noget på hjerte fik kompetente svar med hjem.

Under foredraget serveres kaffe, the, småkager og frugt og inden  alle gik hjem efter en rigtig god lang eftermiddag var der sandwich og stadig livlig snak.

Tovholdere Lissie, Kaj og Kaja